Institutionen för neurovetenskap

Finn Hallböök, Prefekt, tel. 018-471 4944
Lisa Ekselius, Stf och bitr prefekt, tel. 018-611 5227
Ann-Marie Landtblom, Bitr prefekt, tel. 018-611 5201
Lena Karlsson, Chefsadministratör, tel. 018-471 4694

Studierektorer:
Lisa Ekselius, psykiatri, tel. 018-611 5227
Madeleine Le Greves, farmakologi, tel. 018-471 4603
Dan Larhammar, cell- och neurobiologi, tel. 018-471 4173
Olof Nylander, fysiologi, tel. 018-471 4576
Mia Ramklint, psykiatri, tel. 018-611 5233
Markus Sjöblom, fysiologi (receptarie/apotekare), tel. 018-471 4186
Lena Zetterberg, fysioterapi, tel. 018-471 4764
Monica Blom Johansson, logopedi, tel. 018-471 4747

Studierektorer, forskarutbildning:
Helgi Schiöth, tel. 018-471 4160
Lars Hillered, tel. 018-611 4242

Besöksadress: Uppsala biomedicinska centrum BMC, Husarg. 3
Postadress: Box 593, 751 24 UPPSALA
Fax: 018-511540
E-post: neuro@neuro.uu.se

Katalogadministration:

Anställda och övriga verksamma

Länkarna nedan leder till universitetets personalkatalog.

Bild på dopaminceller

Dopaminceller, foto Åsa Mackenzie, Nervcellskretsar i basala ganglierna, Genetisk utvecklingsbiologi

Fakturaadress & administrativ service

Information om fakturaadress och administrativ service