Hur vill du samverka med oss?

Tredje uppgiften är universitetets uppgift att dela med sig av kunskap, vid sidan av de första två huvuduppgifterna, forskning och utbildning.

Institutionen för neurovetenskap är även måna om att hjälpa journalister vid olika media som vill komma i kontakt med våra forskar för att  få expertutlåtande samt information inom olika områden för neurovetenskap. Vi arbetar även för att knyta kontakter med bl.a. företag och myndigheter och skolor.

Kontakta informatör Cecilia Yates, via e-mail cecilia.yates@neuro.uu.se eller telefon 018-471 4771. Det går självklart även bra att kontakta respektive forskare direkt, se under vår forskning.

 

Uppsala University Behavioral Facility, UUBFs hemsida

UUBF kan erbjuda expertis och tillhandahålla utrustning för beteendestudier samt analys av data. Besök vår hemsida för att läsa mer.