Årsrapporter vid Inst för neurovetenskap

Årsrapporten är en aktuell beskrivning av Institutionen för neurovetenskaps organisation, forskning och utbildning.

Klicka på nedan länk för att nå önskad årsrapport i pdf format. Årsrapporten ges endast ut på engelska.

Om ni önskar få en årsrapoort i tryckt bokformat, vänligen kontakta Cecilia Yates, cecilia.yates@neuro.uu.se

Annual Report 2016

Quality and Renewal 2017 (Kvalitet och förnyelse 2017): Research Environment Evaluation at Uppsala University

Annual report 2015

Annual report 2014

Annual report 2013

Annual report 2012

Annual report 2011

Annual report 2010

Annual report 2009

Uppsala University Behavioral Facility, UUBFs hemsida

UUBF kan erbjuda expertis och tillhandahålla utrustning för beteendestudier samt analys av data. Besök vår hemsida för att läsa mer.