Om oss vid Inst. för neurovetenskap

Att förstå hur vårt nervsystem fungerar och hur sjukdomar i nervsystemet uppkommer är en av vår tids största vetenskapliga utmaningar och av stor betydelse för förbättrad hälsa i vårt samhälle.

Utvecklingsstörningar, sjukdomar och skador i nervsystemet leder ofta till svåra livslånga handikapp och stort lidande för såväl patient som närstående, och är den största orsaken till ohälsa i vårt samhälle. Vid Institutionen för neurovetenskap bedriver vi forskning som syftar till att öka våra kunskaper och insikter inom detta område samt inom stora delar av rörelseorganens funktion och sjukdomar. En viktig målsättning med vår forskning är att öka kunskaperna om det normala nervsystemets funktion och vår förståelse av de mekanismer som orsakar störd utveckling, sjukdom och skada i nervsystemet. Forskningen syftar även till att utveckla bättre behandlingsmöjligheter vid dessa tillstånd. Via olika utbildningsprogram och kurser sprider Institutionens forskare dessa kunskaper till en lång rad blivande yrkesspecialister – till exempel läkare, sjukgymnaster, logopeder, sjuksköterskor och biomedicinska forskare.

Vi är ca 160 anställda, ca 100 forskarstuderande och ett flertal unga postdoktorer. Därutöver bedriver ett stort antal olika yrkeskategorier vid Akademiska sjukhuset forskning och undervisning inom ramen för Institutionens verksamheter. Den grundläggande forskningen bedriver vi huvudsakligen vid Uppsala universitets biomedicinska centrum (BMC) och den kliniska forskningen vid olika avdelningar på Akademiska sjukhuset.
 

 Stem cells

Neural crest stem cell neurosphere with differentiated neurons (red) and glial cells (green). Cell nuclei labeled blue. Courtesy Dr. Elena N. Kozlova, Department of Neuroscience, Regenerative Neurobiology

Uppsala University Behavioral Facility, UUBFs hemsida

UUBF kan erbjuda expertis och tillhandahålla utrustning för beteendestudier samt analys av data. Besök vår hemsida för att läsa mer.