Prestigefyllt europeiskt forskningspris till professor Lars Hillered vid Neurokirurgi

2018-05-23

Prof Lars Hillered har blivit utvald av presidiet för Euroacademia Multidiciplinaria Neurotraumatologica (EMN) att presentera årets “Klaus von Wild Honorary Lecture” vid “The 23rd Annual EMN Congress” i Pecs, Hungern, 8-10 maj, 2018, med titeln “Translational Research on Traumatic Brain Injury – a 30-year Perspective”.

Detta är en “life-time recognition award” för betydelsefull vetenskaplig forskning inom neurotraumatologifältet. Efter konstitutionen 1994 med Prof von Wild som dess förste president, är syftet med EMN att vidareutveckla neurotraumatologin genom forskning, praktiska applikationer och undervisning för att förbättra vården av patienter med traumatiska hjärnskador och ryggmärgsskador i Europa och övriga världen. De årliga EMN-kongresserna syftar till att presentera en balanserad syn på basal och klinisk forskning, klinisk behandling och socio-ekonomiska aspekter på vården av patienter med CNS-skada i en multidisciplinär kontext.