Bissen Brainwalk ger en halv miljon till hjärnforskning om MS och ångest

2018-11-13

Med stor glädje meddelas att Bissen Brainwalk ger 500 000 i förmån för forskning om hjärnan till forskarna Joachim Burman och Klas Kullander vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet.

Bissen Brainwalk föddes 2011 efter att elitbandyspelaren och familjepappan Mathias Bissen Larsson ett år tidigare drabbades av hjärnblödning och infarkter i hjärnan. ”Bissen” drabbades hårt med ögonförlamning och försvagning i höger kroppshalva. Bissen hade kunnat åka skridskor i sömnen, nu kunde han inte ens gå! Med hjälp av sin familj och sina vänner, och en vilja av stål, lyckades Bissen komma tillbaka till livet och på den första årsdagen av hans insjuknande kunde han gå sin första mil. Det var den första Bissen Brainwalk, en fantastisk dag då närmare 1000 personer slöt upp bakom Bissen och stöttade honom på hans promenad.

Sedan starten har insamlingen, genom Brainwalks och olika event, inbringat fantastiska 6 miljoner kronor till forskningen om hjärnans alla skador, sjukdomar och funktionsnedsättningar. Allt arbete med fonden sker med helt och hållet ideella krafter, och det är mycket hjärta och kämparglöd som ligger bakom.

  • Jag är så glad över att vi återigen kan ge en rejäl slant till den viktiga hjärnforskningen, säger Mathias Bissen Larsson, grundare av Insamlingsfonden Bissen Brainwalk. Forskningsprojekten som får våra stipendier känns även i år viktiga på ett personligt plan. En nära och god vän till vår familj är drabbad av sjukdomen MS sedan flera år, och tanken på att bredda och stärka hennes möjligheter att bli bättre eller till och med frisk, det värmer i hjärtat. 

Vidare har jag flera personer i min närhet som lider av ångestproblematik. Att komma närmare grunden och svaret på gåtorna kring hur hjärnan fungerar vid exempelvis ångest, och vid psykisk ohälsa i stort, det känns väldigt aktuellt och angeläget.

Bissen Brainwalks pågående verksamhetsår har också det innefattat lyckosamma insamlingar. Vi ser därför fram emot att även fortsättningsvis kunna dela ut stipendier och möjliggöra forskning som räddar liv. Tillsammans gör vi det möjligt!

  • Vi på Institutionen för neurovetenskap är väldigt tacksamma för anslagen från Bissen Brainwalk. Alla engagerade i Bissen Brainwalk, med Mattias Bissen Larsson i spetsen, gör ett fantastiskt arbete i syfte att samla in pengar till hjärnforskningen och dessa medel som har donerats till oss ska vi förvalta väl för att få ökad kunskap om hjärnans sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar, säger Cecilia Yates, informatör vid Inst för neurovetenskap, Uppsala universitet.

Joachim Burman, överläkare och docent i neurologi har av Bissen Brainwalk tilldelats medel för att forska om Blodstamcellstransplantation som behandling för MS.

Multipel skleros (MS) är en neurologisk sjukdom som varje år drabbar ett tusental svenskar och är en av de ledande orsakerna till utveckling av handikapp hos personer i arbetsför ålder. Under de dryga 20 år som gått sedan de första läkemedlen introducerades har man ofta talat om hur vi nu kan bromsa sjukdomen i varierande utsträckning men sällan om att sjukdomen skulle kunna stoppas. Varför är det så och är det verkligen sant att MS är en obotlig sjukdom?

Blodstamcellstransplantation är en behandling av MS där man med starka cellgifter slår ut immunförsvaret där programfelet som orsakar MS finns. Därefter bygger man upp ett nytt och förhoppningsvis friskt immunförsvar med hjälp av sina egna blodstamceller. I preliminära studier av de första patienterna som behandlades i Uppsala för mer än tio år sedan visar vi att en betydande andel uppträder som om sjukdomen inte längre finns kvar. Med tanke på att det gått så lång tid sedan behandlingen genomfördes, finns det goda skäl att tro att de faktiskt blivit botade från sjukdomen.

  • Jag är mycket tacksam för att ha tilldelats ett bidrag från Bissen Brainwalk säger Joachim Burman. Idag blir mindre än 1 % av de som drabbas av MS transplanterade. Mitt långsiktiga mål är att blodstamcellstransplantation ska bli en etablerad behandling som kan erbjudas till betydligt fler. Om vi kan visa att blodstamcellstransplantation kan genomföras på ett säkert sätt och leder till stabilisering av sjukdomen eller till och med bot kan detta bli verklighet, till gagn för alla de som drabbas av denna allvarliga sjukdom såväl som för samhället i stort. Jag vill uttrycka min tacksamhet till Bissen Brainwalk och alla de människor som bidragit till att göra detta anslag möjligt säger Joachim Burman.

Klas Kullander, professor i medicinsk utvecklingsbiologi har av Bissen Brainwalk tilldelats medel för att forska om nervkretsar som kontrollerar mod och ångest.

Enligt Världshälsoorganisationen WHO lider 615 miljoner människor av depression och/eller ångest. I Sverige beräknas upp till 36 % av befolkningen lida av ängslan, oro eller ångest. För att utveckla nya behandlingar för ångestrelaterade sjukdomar behöver vi grundläggande insikter i de neurala kretsarna som kontrollerar ångest och för detta krävs grundläggande forskning. En av de centrala frågorna inom neurovetenskap är hur aktivitet av celler inom en neural krets reglerar beteende. Studier både i människa och djur har visat att amygdala-lesioner resulterar i oförmåga att känna igen rädslostimuli.

  • Vi har funnit att OLM celler i hippocampus spelar en nyckelroll säger Klas Kullander. Att hitta ett sätt som snabbt och robust modulerar riskbeteende är mycket viktigt för att kunna behandla ångest eftersom minskat riskbeteende är vanligt hos personer med hög ångestnivå. Vi vill hitta de nervceller i hjärnan som reglerar mod och ångest, och vi vill att den kunskapen ska kunna jämföras med kliniska fynd hos personer som är drabbade av psykisk ohälsa. Upptäckten av dessa neuroner och deras roll i ångest och riskbeteende är viktigt i det långsiktiga arbetet med att möjliggöra utveckling av effektiva ångestdämpande och antidepressiva medel utan vanliga biverkningar. Jag blir väldigt glad för bidraget fortsätter Klas Kullander, och att det är från just Bissen Brainwalk.  Det stora engagemanget hos Bissen, hans familj, vänner och alla de människor som får detta att hända är imponerande och uppmuntrande.

För mer information kontakta Mattias Bissen Larsson, via mobil 070-660 8159 eller mail bissenlarsson@gmail.com

För mer information kontakta Joachim Burman, överläkare och docent i Neurologi, vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet och Akademiska sjukhuset via mail joachim.burman@neuro.uu.se.

För mer information kontakta Klas Kullander, Professor i medicinsk utvecklingsbiologi, vid Institutionen för neurovetenskap och enheten för Genetisk utvecklingsbiologi, Uppsala universitet via mail klas.kullander@neuro.uu.se  eller telefon: 070-8467524.

Cecilia Yates, informatör vid Inst för neurovetenskap, Uppsala universitet, 13 november 2018