Hjärnfonden delar ut rekordbelopp till forskning!

2018-06-11

Hjärnfonden har beslutat att dela ut mer än 74 miljoner kronor till svensk neuroforskning år 2018 varav 12 miljoner kronor gick till Uppsala universitet. Av 284 ansökningar om forskningsbidrag kunde 110 beviljas.

Forskare vid Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet tilldelades ett glädjande antal forskningsbidrag. De som beviljats nya bidrag är:

Anna Rostedt Punga, Klinisk neurofysiologi

Martina Blunder, Inst för neurovetenskap

Jonathan Cedernaes; Funktionell Farmakologi

Finn Hallböök, Medicinsk utvecklingsbiologi

Klas Kullander, Genetisk utvecklingsbiologi

Malin Lagerström, Genetisk utvecklingsbiologi

Dan Larhammar, Farmakologi

Vi gratulerar institutionens mottagare av detta stöd!

Forskare vid andra institutioner vid Uppsala universitet har också varit framgångsrika i konkurrensen om årets forskningsbidrag från Hjärnfonden: Medel för 2018 har tilldelats Per Andrén, Joakim Bergström, Niklas Dahl,  Anna Erlandsson, Lars Feuk, Robert Fredriksson, Tomas Furmark, Martin Ingelsson, Lars Lannfelt, Åsa Mackenzie och Stina Syvänen.