Recent theses

Kenney Roodakker, Neurology, 30 November 2018, at 1 pm

Cathrine Axfors, Psychiatry, 14 December 2018 at 1 pm

Do you want to research at the Department of Neuroscience?

Our groups of researcher are continuously loooking for new collaborative partners, post-doctoral fellows, Ph.D. students and project students. We are able to offer a range of different projects that can be tailored to your interests. Read more about our groups of researchers and contact our group leaders.

Read more about our recruitment here.

 

Krishantering och krisstöd

Information att läsa om krishantering:

Tips till drabbade - bemästring av allvarliga händelser

Modernt krisstöd

Krisstöd vid allvarlig händelse

Klicka här för att hitta mer information eller kontakta oss gärna på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP.

Publications

Read about the Dept. of Neuroscience latest publications

Ny forskning om samband mellan sömn, arbete och hälsa

2018-03-15

Sömn påverkar funktioner som inlärning och förmågan att hantera stress. Solljus och fysisk aktivitet under dagen hjälper oss att sova bättre. Det berättade Christian Benedict, forskare på Uppsala universitet, när han presenterade sin forskning vid ett seminarium på AFA Försäkring.

– Tidigare forskning har visat att arbetsmiljön är viktig för nattsömnen. En arbetsmiljö med stress och oro kan ge sömnproblem, vilket i sin tur påverkar oss psykiskt. Det har dock inte helt klarlagts tidigare hur sömnbrist påverkar vår arbetsförmåga, sa Christian Benedict, docent i neurovetenskap och ledare av Uppsala Sleep Science Lab på Uppsala universitet.

Christian Benedict har undersökt hur sömnbrist påverkar förmågan till stresshantering, inlärning och arbetsprestationen i övrigt. Han har nyligen avslutat det treåriga forskningsprojektet Samband mellan sömn, yrke och hälsa, som har finansierats av AFA Försäkring.

När vi sover hanterar hjärnan information vi fått under dagen. Vi sparar och bearbetar information som kan vara viktig i framtiden och sållar bort det vi inte behöver. Precis som sömn är viktig för vårt fysiska välbefinnande är den också viktig för hjärnans hälsa.

Sömnbrist leder till sämre prestation

Christian Benedict berättade om ett experiment i projektet där man utsatte studenter som sovit olika länge för komplicerade matteuträkningar och svåra ord, vilket motsvarar stressande situationer som är vanliga i skolan eller på ett arbete.

– Vi kunde konstatera att sömnbrist påverkar vår förmåga att prestera och bedöma på ett negativt sätt. De som hade sovit en hel natt klarade det bra, men de som hade sovit en halv natt tappade tio procent av informationen, sa Christian Benedict.

30–40 procent av alla vuxna kommer inte upp i 7–8 timmars sömn per natt, vilket är rekommendationen för att vi ska känna oss utvilade på dagen. Idag påverkar mobiltelefoner och den digitala tillgängligheten vår sömn.

För lite sömn kan leda till sjukdom

Kronisk sömnstörning ger en ökad risk att utveckla diabetes 2. Även hjärt- och kärlsystemet är beroende av hur vi sover och använder de första timmarnas sömn för att återhämta sig. Och en rubbad dygnsrytm påverkar redan efter några nätter vår ämnesomsättning och gör att vi riskerar att gå upp i vikt.

– Utsätter man sig för solljus under dagen påverkar det den inre klockan. Fysisk aktivitet på dagen är också något som hjälper oss att sova bättre, sa Christian Benedict.

AFA Försäkring bidrar till minskad ohälsa i arbetslivet

– Vi stödjer forskning som kan bidra till att minska ohälsan i arbetslivet. Christian Benedicts forskning ger inblick i hur sömnen kan påverka oss alla, vår hälsa och vår arbetsförmåga, säger Susanna Stymne Airey, chef för FoU och enheten Förebygga på AFA Försäkring.

Linda Harling, presskommunikatör AFA Försäkring

Klicka här för att läsa hela pr meddelandet på AFA Försäkrings hemsida