Recent theses

Kenney Roodakker, Neurology, 30 November 2018, at 1 pm

Cathrine Axfors, Psychiatry, 14 December 2018 at 1 pm

Do you want to research at the Department of Neuroscience?

Our groups of researcher are continuously loooking for new collaborative partners, post-doctoral fellows, Ph.D. students and project students. We are able to offer a range of different projects that can be tailored to your interests. Read more about our groups of researchers and contact our group leaders.

Read more about our recruitment here.

 

Krishantering och krisstöd

Information att läsa om krishantering:

Tips till drabbade - bemästring av allvarliga händelser

Modernt krisstöd

Krisstöd vid allvarlig händelse

Klicka här för att hitta mer information eller kontakta oss gärna på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP.

Publications

Read about the Dept. of Neuroscience latest publications

Dan Larhammar ny ordförande i Kungl. Vetenskapsakademien

2017-12-21

Dan Larhammar, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet, har valts till ny preses av Kungl. Vetenskapsakademien. Dan Larhammar blir därmed Akademiens ordförande och främste företrädare.

Professor Dan Larhammar utsågs 13 december till ny preses av Kungl. Vetenskapsakademien. Dan Larhammar tillträder uppdraget den 1 juli 2018 och blir därmed Akademiens ordförande och främste företrädare.
– Det är fantastiskt att få ett sådant här erbjudande av en så välrenommerad och stabil organisation med en väl fungerande verksamhet. Jag ser fram emot att få samverka med akademiens kompetenta ledamöter och personal kring att föra ut vetenskapen i samhället, säger Dan Larhammar.

Dan Larhammar, i grunden apotekare, leder en forskningsgrupp på sex personer inom neurobiologi och undervisar parallellt vid nio kurser på Uppsala universitets läkarprogram och biomedicinprogram. År 2016 utsågs Dan Larhammar till Årets Farmaceut av Sveriges Farmaceuter, bland annat för sitt stora engagemang för vetenskaplig evidens och kritik av pseudovetenskap – något han bland annat bedrivit i egenskap av ordförande i föreningen Vetenskap och Folkbildning åren 1998–2004.
– Jag har ett brett vetenskapligt intresse och brinner för folkbildning. Jag har ägnat 20 år att försvara och förklara vetenskapen och som preses för Vetenskapsakademien ser jag en stor möjlighet att fortsätta det arbetet.

Som preses får Dan Larhammar en viktig uppgift i Kungl. Vetenskapsakademiens arbete att bidra med vetenskapliga underlag för samhällsdebatt och beslutsfattande, liksom att kommunicera betydelsen av långsiktiga satsningar på forskning och vikten av grundforskning för att ta fram ny kunskap.
– Jag hoppas kunna förmedla att Vetenskapsakademien är en fantastisk kunskapsresurs i många sammanhang. Akademien besitter en oerhört bred expertis som vi kan bli bättre på att föra ut i övriga samhället, säger Dan Larhammar.

Läs även Dan Larhammar: Vårt behov av fakta är omätligt
Läs mer om Dan Larhammars forskning
Läs hela informationen här på Medfarms hemsida

Magnus Alsne