Recent theses

Kenney Roodakker, Neurology, 30 November 2018, at 1 pm

Cathrine Axfors, Psychiatry, 14 December 2018 at 1 pm

Do you want to research at the Department of Neuroscience?

Our groups of researcher are continuously loooking for new collaborative partners, post-doctoral fellows, Ph.D. students and project students. We are able to offer a range of different projects that can be tailored to your interests. Read more about our groups of researchers and contact our group leaders.

Read more about our recruitment here.

 

Krishantering och krisstöd

Information att läsa om krishantering:

Tips till drabbade - bemästring av allvarliga händelser

Modernt krisstöd

Krisstöd vid allvarlig händelse

Klicka här för att hitta mer information eller kontakta oss gärna på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP.

Publications

Read about the Dept. of Neuroscience latest publications

Så kan Parkinsonsjuka få koll med mobilen

2017-01-13

IKT-verktygs möjlighet att ge högre livskvalitet för personer med kroniska sjukdomar som Parkinsons ska undersökas vid Örebro universitet. Studien har fått medel från KK-stiftelsen.

Mevludin Memedi och hans kollegor Isabella Scandurra och Gunnar Klein på Handelshögskolan vid Örebro universitet har beviljats 3,6 miljoner kronor till sin studie "Monitorering av Parkinsons sjukdom på distans – stärkande av patienternas delaktighet och förbättrad behandling med IKT-verktyg" (EMPARK).

Studien ska pågå i tre år och är ett samarbete mellan Örebro universitet, Högskolan i Dalarna, Universitetssjukhuset Örebro och Akademiska sjukhuset, Uppsala (Inst för neurovetenskap). Även de tre företagen Sensidose, Cenvigo och Nethouse Örebro är involverade.

Symptom, förändrat beteende och dosering

I studien ska man titta på hur personligt utformad behandling av Parkinsons sjukdom som stöds av ett system baserat på smarta telefoner fungerar. Användbarhet och möjlighet att förändra brukarens beteende kommer att mätas. Symptom och doseringsanvisningar av medicin ska registreras och kombineras med tidigare feedback.
– Vi ska se hur bra patienterna kan kontrollera sin sjukdom om de har denna information i sin smarta telefon, säger Mevludin Memedi.
Förhoppningsvis ska resultatet av patientutvärderingen från personer med Parkinson kunna användas inom äldreomsorgen. För de deltagande företagen är målet att de ska förbättra sin kunskap på området för att på sikt kunna vidareutveckla konkurrenskraftiga produkter.

Viktigt för forskning och för patienterna

Projektet ska också ge neurologiska kliniker tillgång till nya typer av kontinuerliga data, något som är viktigt för forskningen och för att ge patienterna rätt råd vid uppföljande möten.
I en klinisk studie ska personer från både sjukvården, den akademiska världen och företag inom branschen kunna utvärdera systemet tillsammans med personer som har Parkinson.

73 ansökte och 20 fick i HÖG-programmet

De beviljade forskningsmedlen ingår i KK-stiftelsens HÖG-program, där Sveriges nya universitet och högskolor kan ansöka om finansiering av forskningsprojekt. Projekten ska bedrivas i samproduktion med näringslivet och målet är att det ska bidra till både förnyelse hos forskargrupper och utveckling hos deltagande företag.
Under 2016 kom 73 ansökningar in. Sammanlagt 20 ansökningar, fördelade på tio olika lärosäten, fick mellan 2,3 och 4,8 miljoner kronor per projekt.

Text: Cathrine Gustavsson
Foto: Maria Elisson

Klicka här för att läsa mer på Örebro universitets hemsida