Recent theses

Julia Pedersen, 6 Sep 2018, kl 9.15

Kateryna Shebanits, Pharmacology, 18 Sep 2018, kl 9.15 am

Carl Johan Molin, klinick neurofysiologi, 21 Sep 2018, kl 13.00

Do you want to research at the Department of Neuroscience?

Our groups of researcher are continuously loooking for new collaborative partners, post-doctoral fellows, Ph.D. students and project students. We are able to offer a range of different projects that can be tailored to your interests. Read more about our groups of researchers and contact our group leaders.

Read more about our recruitment here.

 

Krishantering och krisstöd

Information att läsa om krishantering:

Tips till drabbade - bemästring av allvarliga händelser

Modernt krisstöd

Krisstöd vid allvarlig händelse

Klicka här för att hitta mer information eller kontakta oss gärna på Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, KcKP.

Publications

Read about the Dept. of Neuroscience latest publications

Hjärnfonden delar ut rekordbelopp till forskning!

2018-06-11

Hjärnfonden har beslutat att dela ut mer än 74 miljoner kronor till svensk neuroforskning år 2018 varav 12 miljoner kronor gick till Uppsala universitet. Av 284 ansökningar om forskningsbidrag kunde 110 beviljas.

Forskare vid Institutionen för neurovetenskap vid Uppsala universitet tilldelades ett glädjande antal forskningsbidrag. De som beviljats nya bidrag är:

Anna Rostedt Punga, Klinisk neurofysiologi

Martina Blunder, Inst för neurovetenskap

Jonathan Cedernaes; Funktionell Farmakologi

Finn Hallböök, Medicinsk utvecklingsbiologi

Klas Kullander, Genetisk utvecklingsbiologi

Malin Lagerström, Genetisk utvecklingsbiologi

Dan Larhammar, Farmakologi

Vi gratulerar institutionens mottagare av detta stöd!

Forskare vid andra institutioner vid Uppsala universitet har också varit framgångsrika i konkurrensen om årets forskningsbidrag från Hjärnfonden: Medel för 2018 har tilldelats Per Andrén, Joakim Bergström, Niklas Dahl,  Anna Erlandsson, Lars Feuk, Robert Fredriksson, Tomas Furmark, Martin Ingelsson, Lars Lannfelt, Åsa Mackenzie och Stina Syvänen.