Neuro seminar: Kenney Roodakker

  • Datum: 2018-04-26 kl 12:15 13:00
  • Plats: Biomedicinskt centrum Lunchrum C2:2
  • Föreläsare: Kenney Roodakker
  • Webbsida
  • Arrangör: Institutionen för Neurovetenskap
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 018-471 4771
  • Seminarium

Insights into the Functional Connectivity of the brain in Ecstatic Seizures

Ta med egen lunch.