Disputation : Thomas Viereckel

  • Datum:
  • Plats: Evolutionsbiologiskt centrum Zootissalen
  • Doktorand: Thomas Viereckel
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Inst f neurovetenskap
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 018 4714771
  • Disputation

Titel:
"United in Diversity: A Physiological and Molecular Characterization of Subpopulations in the Basal Ganglia Circuitry"

Opponenten är Prof. Per Svenningsson