Disputation Imad Halawa

  • Datum: 2018-03-24 kl 13:00
  • Plats: Biomedicinskt centrum
  • Doktorand: Imad Halawa disputation i medicinsk vetenskap för avläggande av medicine doktorsexamen
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Inst f neurovetenskap
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 018 4714771
  • Disputation

Acute symptomatic seizures - experimental and clinical studies

Huvudhandledare: universitetslektor Eva Kumlien

Biträdande handledare: universitetslektor Johan Zelano, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Opponent: professor Guido Rubboli, Köpenhamns universitet

Ordförande: professor Per Enblad