Disputation Olga Dyakova

  • Datum: 2017-09-29 kl 09:15
  • Plats: Biomedicinskt centrum A1:111a
  • Föreläsare: Olga Dyakova
  • Webbsida
  • Arrangör: Inst f neurovetenskap
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 018 4714771
  • Disputation

Titel: "The
processing of natural images in the visual system"