Halvtidsseminarium : Niklas Hörberg

  • Datum:
  • Plats: Akademiska sjukhuset Nasvell (ing. 10)
  • Föreläsare: Niklas Hörberg
  • Webbsida
  • Arrangör: Inst f neurovetenskap
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 018 4714771
  • Seminarium

Title: "Validity of a trauma and a functioning scales in young patients with mental disorders"
Niklas Hörberg, doktorand, läkare
Handledare Mia Ramklint