Forskningsseminarie: Cathrine Axfors

  • Datum: –13.30
  • Plats: Akademiska sjukhuset ingång 10, entréplan, rum Nasvell
  • Föreläsare: Cathrine Axfors, doktorand, läkare
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Maria Brandt
  • Telefon: 018-611 49 69
  • Seminarium

Anxious personality traits in pregnancy - associations with postpartum depression, delivery complications and Health care consumption

Handledare: Mia Ramklint

Presentation av avhandling inför disputation.