Forskningsseminarie: Andreas Frick

  • Datum: –13.30
  • Plats: Akademiska sjukhuset ingån 10, entréplan rum Nasvell
  • Föreläsare: Andreas Frick, docent, psykolog, Stockholms universitet
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Maria Brandt
  • Telefon: 018-611 49 69
  • Seminarium

Funktionell och molekylär hjärnavbildning av ångestsyndrom