Neuro seminar

  • Datum: –13.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum Lunch room C2:2, BMC
  • Föreläsare: Host: Functional Pharmacology
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 018-4714771
  • Seminarium

Title:
Bring your own lunch!