Neuro seminar with Klas Kullander, Developmental Genetics

  • Datum: –13.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum Lunch room C2:2, BMC
  • Föreläsare: Klas Kullander, Professor Developmental Genetics
  • Webbsida
  • Arrangör: Inst för neurovetenskap
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 018-4714771
  • Seminarium

Title: Inhibitory interneurons – mechanistic role in circuit function
Host: Developmental Genetics
Chir: Physiology SW/ MS
Bring your own lunch!