Neuro seminar with Oly Sensarma and Johanna Axling

  • Datum: –13.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum Lunch room C2:2, BMC
  • Föreläsare: Oly Sensarma and Johanna Axling, Physiology Host: Physiology SW/ MS
  • Webbsida
  • Arrangör: Inst för neurovetenskap
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 018-4714771
  • Seminarium

Title: Selektionsförsök på zebrafisk

Bring your own lunch!