Neuro seminar with Frida Rångtell

  • Datum: –13.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum Lunch room C2:2, BMC
  • Föreläsare: Frida Rångtell, PhD student Functional Pharmacology Host: Functional Pharmacology
  • Webbsida
  • Arrangör: Inst för neurovetenskap
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 018-4714771
  • Seminarium

Title: “Praise enhances motor skills in the short and long term”

Bring your own lunch!