Neuro seminar: Jon Jacobsson

  • Datum:
  • Plats: Biomedicinskt centrum Lunch room C2:2, BMC
  • Föreläsare: Jon Jacobsson, Developmental Genetics
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 018-4714771
  • Seminarium

Title:

Bring your own lunchbox!