Disputation Anna Molnar

  • Datum: 13 maj, kl. 09.00
  • Plats: Akademiska sjukhuset Gunnesalen, Psykiatrins hus, Akademiska sjukhuset ing. 10
  • Doktorand: Anna Molnar
  • Om avhandlingen
  • Arrangör: Inst f neurovetenskap
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 018 4714771
  • Disputation

Titel: Structure and function of the retina in children born extremely preterm and in children born at term

Huvudhandledare: professor Gerd Holmström

Biträdande handledare: docent Eva Larsson, professor Sten Andreasson, Lunds universitet

Opponent: professor Christopher Lyons, University of British Columbia

Ordförande: professor Per Söderberg