Disputation Imad Halawa

Titel: Acute symptomatic seizures - experimental and clinical studies

Huvudhandledare: universitetslektor Eva Kumlien

Biträdande handledare: universitetslektor Johan Zelano, Sahlgrenska universitetssjukhuset

Opponent: professor Guido Rubboli, Köpenhamns universitet

Ordförande: professor Per Enblad