Fanny Söderquist licentiatseminarium i medicinsk vetenskap

  • Datum: 25 april, kl. 09.15
  • Plats: Akademiska sjukhuset Lilla konferensrummet, Blå korset.
  • Föreläsare: Fanny Söderquist
  • Webbsida
  • Arrangör: Inst f neurovetenskap
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 018 4714771
  • Licentiatseminarium

Titel: Melatonin and its receptors in the normal human gastrointestinal tract, pancreas and small intestinal
neuroendocrine tumours

Huvudhandledare: docent Janet Cunningham

Biträdande handledare: professor Lisa Ekselius

Ordförande: professor Jerker Hetta, KI