Forskn.sem Psykiatri, Agneta Siegbahn och Fredrik Folke

  • Datum: 2017-03-24 kl 12:30 13:30
  • Plats: Akademiska sjukhuset Psykiatrins hus Nasvell (rum 3), Entréplan ing 10
  • Föreläsare: Agneta Siegbahn, professor, Medicinska vetenskaper, UU Fredrik Folke, doktorand, psykolog
  • Webbsida
  • Arrangör: Inst för neurovetenskap, Psykiatrin
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 018-4714771
  • Seminarium

Titel: Nya biologiska markörer som kan kopplas till psykisk ohälsa