Neuro seminar Erik Svensson

  • Datum: 2017-04-27 kl 12:15
  • Plats: Biomedicinskt centrum Lunch room C2:2, BMC
  • Föreläsare: Erik Svensson, researcher Functional Pharmacology
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 704334801
  • Seminarium

Title:

Bring your own lunch box!