Forskningsseminarium i psykiatri

  • Datum: –13.30
  • Plats: Akademiska sjukhuset, ing 10 Rum Nasvell (rum 3), Entréplan ing 10
  • Föreläsare: Gustav Nilsonne PhD, läkare (KI)
  • Arrangör: inst f neurovetenskap, psykiatri
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 018-471 4771
  • Seminarium

Öppenhet och reproducerbarhet i vetenskapen

Det pågår en rörelse mot mer öppna och transparenta forskningspraktiker, som preregistrering av studier, öppna data och öppen kod. Jag kommer med exempel från psykiatrin att diskutera frågan.