Neuro Seminar, Maria Blixt

  • Datum: 30 mars, kl. 12.15
  • Plats: Biomedicinskt centrum Lunch room C2:2, BMC
  • Föreläsare: Maria Blixt, Developmental Neuroscience
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 018-471 4771
  • Seminarium

Title: The chicken as a model for the childhood eye cancer retinoblastoma

 

Bring your own lunch.