Forskningsseminarium Psykiatri: Linda Steinholtz

  • Datum: –13.30
  • Plats: Psykiatrins hus Rum Nasvell (rum 3), entréplan ing 10
  • Föreläsare: Linda Steinholtz: Forskarassistent vid Institutionen för neurovetenskap, Ekselius: Psykiatri
  • Arrangör: Psykiatri, Akademiska sjukhuset
  • Kontaktperson: Gustav Innala
  • Telefon: 018-471 41 22
  • Seminarium

Hur psykiatrisk samsjuklighet påverkar effekten av ECT och om vissa subtyper av depression kännetecknas av GABA-dysfunktion