Märta Nasvell dagen

  • Datum:
  • Plats: Akademiska sjukhuset Gunnesalen, Psykiatrins hus, Akademiska sjukhuset ing 10
  • Webbsida
  • Arrangör: Inst för neurovetenskap
  • Kontaktperson: A-C Fält
  • Telefon: 018-611 5243
  • Seminarium

Tema: Ångest