Informationsmöte vid Inst för neurovetenskap

  • Datum: –16.00
  • Plats: Biomedicinskt centrum A1:107a, BMC
  • Föreläsare: Prefekt Finn Hallböök, Lars Hillered professor Neurokirugi samt Doktorandrådet mfl
  • Webbsida
  • Arrangör: Dept of Neuroscience
  • Kontaktperson: Cecilia Yates
  • Telefon: 018-4714771
  • Seminarium

Informationsmöte