Varför interna sidor?

Dessa sidor finns som stöd och hjälp för dig som arbetar vid Institutionen för neurovetenskap.

Läs också "Vanliga frågor" för att se vem du kan få hjälp av i olika ärenden.

Länk till BMCs hemsida med mycket information om huset och verksamheten

 

Information meeting

All researchers and staff at the Dept. of Neuroscience are invited to an information meeting. 
The meeting will be held in English and coffee will be provided.

Thursday 9 th June between 14.00 – 16.00 in B10:1, BMC.

Agenda:

  • Current information about what is happening at the Department
  • Important questions from the Head of Department (Finn Hallböök)
  • Quality assessment of research (KOF17)
  • Info about the Pedagogical Counsil, PRÅM (Henrik Johansson, Physiotherapy)

Welcome!

Finn Hallböök, Head of Department

Lärarhalvdag den 26 augusti 2016

Alla som arbetar med undervisning inom Inst för neurovetenskap är välkomna att delta på Lärarhalvdag den 26 augusti 2016 kl på förmiddagen, dagen börjar slutar med lunch. Hela programmet och anmälan hittas här.

Varmt välkomna!

Tips för dig vid neurovetenskap!

Vid Krissituation

Vid en akut fara för liv, hälsa eller egendom ring SOS alarm (00) 112.

Vid allvarlig händelse, ring universitetets larmnummer 018- 471 25 00.

OBS! Larmnumret ersätter tidigare nummer för akut väktarstöd.
 

Checklista vid krissituation

***

Ny fakturaadress svenska leverantörsfakturor

Från och med 19 maj 2014 har vi ny fakturaadress som endast gäller svenska leverantörsfakturor.

Uppsala universitet
FE112
838 80 Frösön

Nu är rätt referens helt nödvändig. Tre siffror följt av tre bokstäver, inga mellanslag.

Hitta rätt referens och läs mer under "Administrativt stöd".

Friskvård

Alla anställda inom institutionen har rätt till en friskvårdstimme per vecka samt friskvårdsbidrag, läs mer under "kropp och själ".

***

Introduktion för nyanställda vid Inst för neurovetenskap

De första intrycken som nyanställd kan vara avgörande för hur det går i fortsättningen med arbete och relationer till kollegor. Läs mer här om introduktion till nyanställda vid  Institutionen för neurovetenskap samt nya checklistor.