Why use internal pages?

These pages exist to offer support and assistance to those working at the Department of Neuroscience.

Also, please read "frequently asked questions" to see who you can get help from for each type of problem.

Link to BMC's homepage with a lot of information about BMC and the activities that take place within it.

 

Blanketter för anmälan av tillbud och arbetsskada

Tillbud skulle kunna leda till en olycka

Arbetsskada är en olyckshändelse som givit en skada och som kan komma att ge besvär i framtiden. Ska anmälas!

Alla anställda och studenter har ansvar för att rapportera tillbud till prefekt/motsvarande. Rapportering görs på tillbudsblankett och skickas till tillbud@uadm.uu.se. En kopia av tillbudsrapporten sparas på institutionen/motsvarande för uppföljning.

https://mp.uu.se/web/info/anstallning/stod-arbetsmiljohalsa/psykosocial-arbetsmiljo/tillbud

https://mp.uu.se/web/info/anstallning/stod-arbetsmiljohalsa/halsa/arbetsskada

Research misconduct seminar

To all Ph D students, post docs, researchers and staff at the Department of Neuroscience, welcome to;

a seminar about Research misconduct organized by the Post-graduate studies committee

Thursday 30th November, the seminar is obligatory for Ph D students but everyone is welcome. Click here for registration and all information.

Tillbud och arbetsskada

Klicka här för att komma till information om blanketter för anmälan av tillbud och arbetsskada.

Committee for Equal Opportunites power point for education

 Committee for Equal Opportunites power point for education

Advice for those working at the Department of Neuroscience!

In an emergency

Call (00) 112 when life, health or property are at immediate risk.

In serious incidents, call the University’s emergency number 018-471 25 00.

In an emergency, always contact Head of Department or Assistant Head of Department.

Checklist for emergencies

***

New invoicing address

As of 1st October 2016 we have a new invoicing address.

Uppsala universitet
PG 1254
737 84 Fagersta

It is necessary to make use of the correct reference code when making orders. Three numbers followed by three letters, no spaces.

Find correct reference code and read more under Administrative support.

***

Exercise benefits

All employees of the Department are entitled to a wellness hour per week and wellness grants, see more under "body and soul".

Introduktion för nyanställda vid Inst för neurovetenskap

De första intrycken som nyanställd kan vara avgörande för hur det går i fortsättningen med arbete och relationer till kollegor. Läs mer här om introduktion till nyanställda vid  Institutionen för neurovetenskap samt nya checklistor.