Why use internal pages?

These pages exist to offer support and assistance to those working at the Department of Neuroscience.

Also, please read "frequently asked questions" to see who you can get help from for each type of problem.

Link to BMC's homepage with a lot of information about BMC and the activities that take place within it.

 

Jävsregler vid Inst för neurovetenkap

Policyn vid Inst för Neurovetenskap är att Uppsala universitets jävsregler, se dokument ”Jävsregler inom universitetets verksamhetsområde” ska tillämpas fullt ut.

Vid tillsättande av en ny styrelse, nya kommittéer och nya styrelsemedlemmar ska informeras om att det är varje medlems uppgift att själva se till att kunskap finns om jävsreglerna. Vid ev jäv ska detta anmäls vid möte i vederbörlig ordning. Arbetet i nya kommittéer skall inledas med diskussion om jävsreglerna.

På dagordning för styrelse och kommittéer ska en det vara en stående punkt i början på varje möte "Anmälan av jäv". Ev jävsanmälan eller att inget jäv är anmält, protokollförs.