Why use internal pages?

These pages exist to offer support and assistance to those working at the Department of Neuroscience.

Also, please read "frequently asked questions" to see who you can get help from for each type of problem.

Link to BMC's homepage with a lot of information about BMC and the activities that take place within it.

 

Introduktion för nyanställda vid Institutionen för neurovetenskap

De första intrycken som nyanställd kan vara avgörande för hur det går i fortsättningen med arbete och relationer till kollegor.

En god introduktion på den nya arbetsplatsen skapar trivsel och känsla av tillhörighet. Det gör att den nyanställde snabbt kommer in i arbetet, vilket gynnar verksamheten både mänskligt och ekonomiskt. Beroende på arbetets art räknar man med sex månader till ett och ett halvt år innan en nyanställd blir fullt effektiv.

Introduktionen bör innehålla en lagom blandning av eget arbete och information. Introduktionen kan behövas även när en medarbetare får nya arbetsuppgifter eller återkommer från en längre tids frånvaro, till exempel en sjukskrivning. 

För mer information om introduktion och dess syfte och mål, se HR-guiden på medarbetarportalen.

Nedan finns checklistor för att underlätta introduktionsarbetet. Det finns tre checklistor

  • En checklista för introduktionsansvarig som är en generell checklista för alla medarbetare.
  • En checklista för introduktionsansvarig för de medarbetare som arbetar i laborativ miljö.
  • En checklista för den administratör som ska ge introduktion om semester, friskvård, primula webb mm.

Checklistorna kan anpassas efter vem som anställs, om personen är ny i arbetslivet, ny på universitetet eller har mer erfarenhet.

Checklista "introduktion för nyanställda gällande labsäkerhet".

Check list "Lab safety". (eng version av Intro för nyanställda gällande labsäkerhet)

Checklista "Introduktion för nyanställda - introduktionsansvarig".

Checklista "Introduktion för nyanställda - info för administratör".

Webbaserad kurs i laboratoriesäkerhet

Lektionerna i laboratoriesäkerhet är 14 stycken och ligger på Medarbetarportalen under Anställning, Kompetensutveckling, Laboratoriesäkerhet. CAS-inloggning krävs.

Länken går att klistra in i web-läsaren. Då kommer man till CAS-inloggningen

https://mp.uu.se/web/info/anstallning/kompetensutveckling/interna/laboratoriesakerhet