Health and Safety Committee

A good working environment, characterised by an awareness of health and safety concerns, is a pre-requisite for effective operations. Thus contributing to a good working environment is the responsibility of all of us.

Health and Safety Committee

The Health and Safety committee works to promote local efforts to secure a good working environment. The committee also co-ordinates health and safety efforts and initiates various activities. Member of the committee may be contacted by employees with questions or concerns regarding our working environment. Where possible the group aims to meet the needs of units that lack their own health and safety representative.

Members in Health and Safety Committee:

Cecilia Edling

Sari Thunberg

Camilla Ekwall

Fredrik Clausen

Anders Nilsson

Lena Karlsson

Karin Nygren

Maria Brandt

Maria Lindermann

Introduktion för nyanställda vid Inst för neurovetenskap

De första intrycken som nyanställd kan vara avgörande för hur det går i fortsättningen med arbete och relationer till kollegor. Läs mer här om introduktion till nyanställda vid  Institutionen för neurovetenskap samt nya checklistor.

Tillbud och arbetsskada

Klicka här för att komma till information om blanketter för anmälan av tillbud och arbetsskada.

Ansvar för arbetsmiljön

Här hittar du all information och kontaktuppgifter, om vem som ansvarar för olika delar av vår arbetsmiljö.

Health and Safety Committee meetings

Wednesday 17 oktober 2018 9-10.30

Wednesday 5 december 2018 9-10.30