Why use internal pages?

These pages exist to offer support and assistance to those working at the Department of Neuroscience.

Also, please read "frequently asked questions" to see who you can get help from for each type of problem.

Link to BMC's homepage with a lot of information about BMC and the activities that take place within it.

 

Resultat av medarbetarundersökning vid Institutionen för neurovetenskap

Som första Institution vid Uppsala universitet har en medarbetarundersökning, även kallad arbetsmiljöindikator, genomförts på Institutionen för neurovetenskap i september månad av det externa företaget Quicksearch.

Som en del i universitetets systematiska arbetsmiljöarbetet är syftet med undersökningen att få en tydlig bild av hur arbetsmiljön fungerar på arbetsplatsen. Både vilka styrkor som finns samt vilka förbättringsområden som behövs arbetas med. Frågeområdena som ingår är ledarskap, organisation, fysisk miljö, mål & strategier samt arbetsklimat.

Resultatet visade ett mycket högt betyg från medarbetarna av att det finns en stor arbetsglädje ochstolthet över att arbeta på Institutionen. Även medarbetarnas rekommendation av arbetsplatsen, upplevelsen av ett engagerande arbete samt god jämställdhet fick höga betyg. Enligt Quicksearch är det ett mycket bra omdöme då resultatet är högre än branschindex. Det är ovanligt att universitet,högskolor och statliga organisationer har höga resultat på just dessa områden.

Områden som resulterade ett sämre resultat var bland annat medarbetarnas upplevelse av en gemensam kultur och vi-känsla samt återkoppling av arbetsinsatsen från sin ledare.

Institutionen är uppdelad på flera forskargrupper, varvid en viktig del av undersökningen var att bedöma arbetsmiljön och ledarskapet i medarbetarnas närmaste omgivning. Vid behov kommer en åtgärdsplan utformas och arbetas med för respektive grupp med stöd från Uppsala universitets personalavdelning.

Prefekt Ted Ebendal berättar:

– Det är viktigt att vi fortsätter vårt arbete för att bibehålla de fina omdömena vi fått samt nu ta tag i de områdena där vi fick sämre resultat. Vi har tidigare varit medvetna om problematiken av vår geografiska spridning likväl de olika förutsättningarna och skillnaden av arbetssituationen som finns mellan vår prekliniska och kliniska verksamhet. Om det är våra uppdelade lokaler som gör att "gemensam kultur och vi-känslan" uppfattas som låg eller om det är andra orsaker kommer vi att undersöka vidare.

För att vi ska kunna leva upp till den potential som finns i organisationen är det viktigt att skapa de rätta förutsättningarna. Framförallt genom ett gott arbetsklimat och en miljö där medarbetarna känner sig delaktiga och upplever att deras syn på den egna arbetssituationen tas på allvar, därför är det viktigt att vi nu tar till oss resultatet och arbetar vidare med det.

För mer information, kontakta Ted Ebendal, prefekt vid Institutionen för neurovetenskap, tel: 018-471 4940 eller 070-4250101, e-post: ted.ebendal@neuro.uu.se eller Cecilia Yates, informatör vid Institutionen för neurovetenskap, tel: 0704-334801, e-post: cecilia.yates@neuro.uu.se

 

Employee Survey results

To all employees at the Department of Neuroscience

The employee survey is now closed and the presentation of the results will take place Tuesday 5 th November at 1.15 pm. Head of Department, Ted Ebendal, will present the results.

Coffee, tea and cake will be served.

Location: B10:1, BMC

Läs mer om undersökningen genom att klicka här.

Så här många har svarat..