Kallelse till Institutionsstyrelsemötet den 2 oktober 2018

2018-09-25

Här är kallelsen till Institutionsstyrelsemötet den 2 oktober 2018, kallelse 181002. Länk till information om Institutionsstyrelsen med bland annat protokoll, kontaktuppgifter till ledamöter mm.