Bissen Brainwalk ger 1 miljon kr till hjärnforskning vid Uppsala universitet

2016-04-06

Med stor glädje meddelas att Bissen Brainwalk ger 1 miljon kronor i förmån för forskning om hjärnan till forskarna Elisabeth Ronne Engström, Niklas Marklund och Jonathan Cedernaes vid Institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet.

- Jag är så stolt över vad vi har åstadkommit under det här året, berättar grundaren och initiativtagaren Mattias Bissen Larsson. Det är mycket slit och kämparglöd bakom de insamlade pengarna. Att vi kan dela ut en hel miljon i år känns helt fantastiskt. Forskningsprojekten som vi är med och finansierar känns viktiga både för mig personligen med de skador jag har, men framförallt för så många människor som är drabbade så det kommer att bli spännande att se de framsteg som görs i forskningen.

- Det är verkligen” nyp-mig-i –armen” fantastiskt att vi kan dela ut 1 miljon kronor till hjärnforskningen, alla som arbetar med insamlingar och med fonden är ideella krafter och det är underbart att se hur människor förenas för denna viktiga sak, säger Gisela Stockhaus som är ordförande i Bissen Brainwalk.  Vi har jobbat hårt för att nå denna milstolpe och utan alla Bissen Brainwalkare som stöttar oss med att bidra på våra promenader eller andra events vore detta inte möjligt.   

- Vi på Institutionen för neurovetenskap är väldigt tacksamma för anslagen från Bissen Brainwalk. Alla engagerade i Bissen Brainwalk, med Mattias Bissen Larsson i spetsen, gör ett fantastiskt arbete i syfte att samla in pengar till hjärnforskningen och dessa medel som har donerats till oss ska vi förvalta väl för att få ökad kunskap om hjärnans sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar, säger Cecilia Yates, informatör vid Inst för neurovetenskap, Uppsala universitet.

Elisabeth Ronne Engström, professor neurokirurgi har av Bissen Brainwalk tilldelats medel för studier av mätning av uppmärksamhet och uttröttbarhet efter subarachnoidalblödning.

En blödning från ett aneurysm i hjärnan, subarachnoidalblödning, är en strokesjukdom som drabbar yngre personer. Dessa personer får ofta en försämrad livskvalitet och svårigheter att återvända till sitt tidigare arbete. Ett vanligt problem är den uttröttbarhet som drabbar många. Ett annat stort problem är nedsatt stresstålighet vilket kan yttra sig som svårigheter att sålla intryck och att kunna fungera i stökiga miljöer. Det är ett mångfacetterat problem, ibland även med en psykiatrisk pålagring såsom posttraumatisk stress och depression. Dessa restsymptom liknar den "hjärntrötthet" som man kan drabbas av vid en rad andra tillstånd, såsom skallskada eller infektioner. Det är önskvärt både på individnivå och på samhällsnivå att kartlägga detta ytterligare för att kunna erbjuda bättre eftervård, rehabilitering och vid behov arbetsanpassning under en tid.

- Jag är mycket tacksam för att ha tilldelats ett stipendium från Bissen Brainwalk. Detta kommer vara mycket betydelsefullt för att föra vår forskning säger Elisabeth Ronne Engström.

Jonathan Cedernaes, forskare i funktionell farmakologi har av Bissen Brainwalk tilldelats medel för studier om sömnens betydelse för hjärnans hälsa.

Alla behöver sömn, men idag sover många alldeles för lite. Målet för studien är att förstå hur olika typer av sömnbrist påverkar hjärnans hälsa hos friska unga individer. Allt fler studier tyder på att sömnen är viktig för hjärnans hälsa och att hjärnan rensas från gifter då vi sover. Våra och andras resultat tyder på att hjärnan kan ta skada av sömnbrist, och att otillräcklig sömn kan leda till ökad risk för Alzheimers sjukdom. Frågan är dock hur olika typer av sömnbrist kan påverka detta, och om exempelvis flera nätter med måttlig sömnbrist är värre än en hel natts vakenhet.

- Medan träning och stress påverkar hjärnans hälsa, vill vi, med dessa generösa forskningsmedel från Bissen Brainwalk, som första forskningsgrupp även kunna undersöka den effekt som dessa faktorer har på hur vår hjärnhälsa förändras då vi lider av sömnbrist, säger Jonathan Cedernaes. 

Niklas Marklund, professor i neurokirurgi har av Bissen Brainwalk tilldelats medel för studier av de långtidskonsekvenser som kan drabba idrottare efter upprepade hjärnskakningar.

Niklas Marklund kan, med den för Uppsala unika PET-MR kameran, avbilda idrottare som har kvarstående besvär efter en eller flera hjärnskakningar. Det finns undersökningar som visar att vissa idrottare med mycket symptom efter en karriär med många hjärnskakningar drabbas av ett demensliknande tillstånd. I hjärnan hos dessa individer finns ökad anhopning av proteinet tau, som liknar de förändringar som ses i hjärnan hos patienter med Alzheimers sjukdom. Tidigare har dessa förändringar bara kunnat påvisas på undersökningar efter att idrottaren avlidit. Med den moderna PET-MR kameran har vi på några idrottare påvisat att även unga individer kan ha både inflammation i hjärnan och anhopning av tau, vilket är unika fynd. Anslaget från Bissen Brainwalk är helt nödvändigt för att kunna bedriva denna kostsamma forskning och studera fler idrottare. Resultaten beräknas kunna leda fram till nya behandlingsmetoder för idrottare med kvarstående besvär efter hjärnskakningar inom idrotten.

- Det anslag jag har tilldelats från Bissen Brainwalk är helt avgörande för de kostsamma studierna av långtidskonsekvener av hjärnskakningar inom idrotten, jag vill uttrycka min tacksamhet till Bissen Brainwalk och alla de människor som bidragit till att göra detta anslag möjligt, säger Niklas Marklund.

Fr vänster: Gisela Stockhaus, Mattias Bissen larsson och Elisabeth Ronne Engström

För mer information:

Elisabeth Ronne Engström, adjungerad professor vid Institutionen för neurovetenskap och enheten för neurokirurgi, Uppsala universitet,  Elisabeth.Ronne-Engstrom@neuro.uu.se, tel. 018-611 4988.

Jonathan Cedernaes, forskare vid Institutionen för neurovetenskap och enheten för funktionell farmakologi, Uppsala universitet, jonathan.cedernaes@neuro.uu.se,

Niklas Marklund, professor vid Institutionen för neurovetenskap och enheten för neurokirurgi, Uppsala Universitet, niklas.marklund@neuro.uu.se , 018-611 9682

Cecilia Yates, informatör vid Inst för neurovetenskap Uppsala universitet cecilia.yates@neuro.uu.se 018-4714771/ 0704-334801

Gisela Stockhaus, ordförande vid Bissen Brainwalk, gisela.stockhaus@ica.se

Mattias Bissen Larsson, bissen.larsson@gmail.com

www.bissenbrainwalk.se

http://www.neuro.uu.se/