Why use internal pages?

These pages exist to offer support and assistance to those working at the Department of Neuroscience.

Also, please read "frequently asked questions" to see who you can get help from for each type of problem.

Link to BMC's homepage with a lot of information about BMC and the activities that take place within it.

 

Utlysning Hjärnfonden - öppen från 27 jan till 3 mars 2016

2016-02-01

Hjärnfonden stödjer kvalificerad forskning om hjärnan och övriga nervsystemet samt sjukdomar, skador och funktionsnedsättningar i hela nervsystemet.

2016 års ansökningsomgång är öppen från och med 27 januari. Ansökan måste lämnas in elektroniskt, se länk nedan till ansökningssystemet. Observera att sista ansökningsdag är torsdagen den 3 mars 2016.

Hjärnfonden stödjer ett antal projekt inom hela det neurovetenskapliga området med 500 000 kr vardera. Projekten avser forskning under ett år och inga garantier för fortsatt medelstilldelning ges. Däremot kan vetenskapliga nämnden, om man finner att något projektförslag är speciellt excellent, besluta om såväl två-årigt anslag som utökat anslagsbelopp.

Utöver Hjärnfondens öppna forskningsbidrag finns det även riktade anslag att söka, samtliga med samma möjlighet till utökning enligt ovan.

Läs mer på Hjärnfondens hemsida http://www.hjarnfonden.se/forskning/sok-stipendium-och-anslag-2/hjarnfondens-utlysning-av-forskningsanslag-2/

Back to internal news