Kallelse till extra Inst styrelsemöte 151124

2015-11-19

Här är kallelsen till det extrainsatta institutionsstyrelsemötet den 24 november 2015, kallelse 151124. Länk till information om Institutionsstyrelsen med bland annat protokoll, kontaktuppgifter till ledamöter mm.