Malin Lagerström får stöd från Gösta A Karlssons 60 årsfond

2015-10-14

Malin Lagerström med sin grupp sensoriska kretsar inom genetisk utvecklingsbiologi har glädjande fått beviljat stöd från Gösta A Karlssons 60 årsfond för projektet "The role of nerve cells and glutamate in chronic itch".