Vetenskapsrådets bidragsbeslut för medicin och hälsa 2015

2015-10-30

Glädjande kan meddelas att Klas Kullander, genetisk utvecklingsbiologi, Bryndis Birnir, fysiologi, Malin Lagerström, genetisk utvecklingsbiologi samt Christian Benedict, funktionell farmakologi, alla vid Inst för neurovetenskap, har fått beviljat bidrag från Vetenskapsrådet i området medicin och hälsa.

Christian Benedict, funktionell farmakologi är en av de unga forskare som fått beviljat bidrag. En stor prestation då av de 320 ansökningar som kom in till Vetenskapsrådet från unga forskare har 27 beviljats, vilket ger en beviljandegrad på 8 procent.

Klas Kullander, genetisk utvecklingsbiologi, Bryndis Birnir, fysiologi och Malin Lagerström, genetisk utvecklingsbiologi har fått så kallade fria projektbidrag.

Av de 1 317 ansökningar som kom in, var 1 257 ansökningar om projektbidrag. Merparten av dessa, 875 stycken, var ansökningar om så kallade fria projektbidrag. 182 av dem beviljades.Det totala belopp som beviljats är drygt 824 miljoner kronor.

– Årets ansökningar höll hög kvalitet, säger Mats Ulfendahl, huvudsekreterare för medicin och hälsa vid Vetenskapsrådet. Läs mer här på Vetenskapsrådets hemsida.