Cecilia Nakeva von Mentzer, vid Inst för neurovetenskap får anslag från Forte Marie Curie International Postdoc Fellowship Programme

2015-10-01

Dr. Cecilia Nakeva von Mentzer, vid Inst för neurovetenskap har glädjande fått anslag från Forte Marie Curie International Postdoc Fellowship Programme.

Nyligen tillkännagavs att Forte Marie Curie International Postdoc Fellowship Programme finansierar Dr. Nakeva von Mentzers postdoc-studie med drygt tre miljoner kronor under tre år, 2016-2018. Även Svenska Dyslexiföreningen stödjer projektet. Studien kommer äga rum såväl i Sverige som vid Cincinnati Children's Medical Hospital i USA i samarbete med Prof. David R. Moore. Studien inriktas mot lyssningssvårigheter hos barn med språkstörning och syftar att förbättra taluppfattning i komplexa lyssningsmiljöer. Dr. Nakeva von Mentzer har tagit fram två innovationer: Pratvis-datorbaserad uttalsträning för barn med talsvårigheter och Lyssna-Sägtestet - ett datoriserat instrument för bedömning av talperception hos barn.  2009 belönades Dr. Nakeva von Mentzer av KIs enhet för Bioentrepreneurship med utmärkelsen "En av tre logopeder som gjorde det - från idé till genomförande”. 2014 fick hon Arnbrinks utmärkelse av Svenska Audiologiska Sällskapet för en avhandling av hög kvalitet inom hörselvetenskap-audiologi.