Sex forskare vid Inst för neurovetenskap får extra forskningsanslag 2015 från Hjärnfonden

2015-09-30

Sex av våra forskare vid Inst för neurovetenskap, Uppsala universitet får 500 000kr var när  Hjärnfonden delar ut extra anslag till några av landets främsta hjärnforskare.

Följande forskare vid Inst för neurovetenskap, Uppsala universitet tar del av Hjärnfondens anslag hösten 2015.

Bryndis Birnir
Alzheimers sjukdom och möjligheter med metabola hormoner

Jonathan Cedernaes
Molekylär mekanismer och stressormediering av sömnbristorsakad neurodegeneration

Robert Fredriksson
Betydelsen av glutamintransportörer i reglering av GABA och glutamat signalering

Klas Kullander
Alzheimer och hjärnans minneskretsar – optogenetisk analys och aminerg modulering

Malin Lagerström
Identfiering av celler och molekyler som reglerar smärta och klåda

Niklas Marklund
Kroniska skademekanismer efter traumatisk hjärnskada

För mer information, läs här på Hjärnfondens hemsida