Spännande pollineringsprojekt inom Rörelsesyn

2015-03-23

Josefin Dahlbom och Malin Thyselius har skrivit om pollineringsprojektet som pågår i Karin Nordströms forskargrupp Rörelsesyn, i senaste numret av Bi-lagan (http://www.bioresurs.uu.se/bilagan/pdf/Bi-lagan1_2015.pdf). Malin har tagit fotot på framsidan och artikeln står på sidan 16-17.