Projektdatabas för läkarstudenternas självständigt arbete (SSA)

2015-03-19

Här kommer information till er medarbetare vid institutionen som är potentiella handledare för läkarstudenternas självständiga arbete (SSA), d v s samtliga på neuro som är disputerade.

Information om projekt lämpliga för läkarstudenternas SSA har hittills huvudsakligen spridits via direktkontakter mellan studenter och lärare/handledare och via olika ingångar på era institutioners hemsidor. Det finns nu möjlighet för handledare att få projektförslag för SSA inlagda i en samlad projektdatabas som kommer att administreras av kursledningen för SSA. Studenterna har hittills haft förvånansvärt små svårigheter att hitta SSA projekt även utan en samlad projektdatabas men vi tror det finns ett behov bland handledare att kunna få sina projektförslag exponerade för studenterna och likaså för studenter att kunna få ytterligare en ingång till att identifiera SSA projekt de är intresserade av. En samlad projektdatabas kan förhoppningsvis också innebära att fler studenter får upp ögonen för att det finns spännande prekliniskt inriktade projekt.

Ni hittar projektdatabasen med två exempel på http://www2.medfarm.uu.se/utbildning/grund_avancerad_niva/sjalvstandiga_arbeten.html. Den handledare hos er som vill ha projektförslag för SSA inlagda i databasen kan nu skicka ett mail till kursadministratör Helena Granbom (helena.granbom@uadm.uu.se) med följande uppgifter så läggs de in i databasen: 

  • Projekttitel
  • Kontaktperson (handledarens namn)
  • Telefonnummer och mailadress
  • Postadress
  • Besöksadress
  • Ev webbsida man vill hänvisa till
  • Institution
  • Projektbeskrivning (max 250 ord)

När/om ett projekt inte längre är aktuellt önskas förstås ett mail från handledaren om det så att projektet kan tas bort ur databasen. 

Bästa hälsningar

Peter Nygren Helena Granbom

Studierektor SSA Kursadministratör