Why use internal pages?

These pages exist to offer support and assistance to those working at the Department of Neuroscience.

Also, please read "frequently asked questions" to see who you can get help from for each type of problem.

Link to BMC's homepage with a lot of information about BMC and the activities that take place within it.

 

Nyhetsbrev december

2014-12-18

Här kommer Institutionens, för årets, sista nyhetsbrev – december 2014, med diverse information om glädjande anslag, priser, ekonomi och då framförallt budget 2015 samt overhead från bland andra prefekt Ted Ebendal. Ni kan även läsa en artikel om forskning som pågår i Kullander och Richardsons team, Genetisk utvecklingsbiologi. Ett ämnesområde som även har uppmärksammats genom tilldelningen av årets Nobelpris.

Back to internal news