Nyhetsbrev december

2014-12-18

Här kommer Institutionens, för årets, sista nyhetsbrev – december 2014, med diverse information om glädjande anslag, priser, ekonomi och då framförallt budget 2015 samt overhead från bland andra prefekt Ted Ebendal. Ni kan även läsa en artikel om forskning som pågår i Kullander och Richardsons team, Genetisk utvecklingsbiologi. Ett ämnesområde som även har uppmärksammats genom tilldelningen av årets Nobelpris.